GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Nhân sự
Sơ đồ tổ chức
Cơ sở vật chất
ĐÀO TẠO
Lịch sinh hoạt
Chương trình học
Thực đơn
Nội quy trường
THÔNG BÁO
Tuyển sinh
Thông báo chung
GÓC PHỤ HUYNH
Tư vấn
Góp ý
DÀNH CHO BÉ
Bài hát
Truyện
Thơ
Trò chơi
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TRUNG THU
KHAI GIẢNG
LỄ HỘI SỰ KIỆN
CHÀO ĐÓN APEC
Nhân sự trường Họa Mi Năm Học 2017-2018 01/03/2013
alternative text

Chức vụ: Hiệu Trưởng Năm sinh: 21/5/1974 Chuyên môn: Đại Học

                                                     

Trương Thị Hương Giang

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Ngày sinh: 21/5/1974

Trình độ: Đại học

                                                      

Đặng Thị Thủy

Chức vụ: P.Hiệu trưởng

Ngày Sinh: 30/12/1982

Trình độ: Đại học SPMN

                                                     

Hà Thị Hòa

Chức vụ: P.Hiệu trưởng

Ngày Sinh: 16/8/1980

Trình độ: Đại học SPMN

                                                    

Nguyễn Thị Chi

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 16/8/1989

Trình độ: Đại học SPMN

                                                   

Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 07/7/1993

Trình độ : Trung cấp SPMN

                                                    

Dương Thị Hồng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 29/06/1980

Trình độ: Đại học SPMN

                                                   

Lê Thị Thúy Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 01/8/1994

Trình độ CM: TCSPMN

                                                   

Hoàng Thị Khánh Linh

Chức vụ: Giáo viên 

Ngày sinh: 02/6/1982

Trình độ:  Đại học SPMN

                                                   

Trần Thị Bích Giảng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 15/9/1995

Trình độ: TCSPMN

                                                   

Trần Thị Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 06/01/1992

Trình độ: TCSPMN

                                                   

Cao Thị Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 10/3/1990

Trình độ: ĐHSPMN

                                                   

Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 14/5/1977

Trình độ: ĐHSPMN

                                                    

Nguyễn Thị Hồng Liên

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 08/4/1992

Trình độ: TCSPMN

                                                    

Nguyễn Thị Kim Trinh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 18/10/1984

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Nguyễn Thị Ninh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 20/8/1986

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Trần Thị Duy Thắng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 02/9/1983

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Nguyễn Thị Như Lựu

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 20/7/1990

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Trần Thị Mỹ Hà

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 03/7/1985

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Nguyễn Thị Hồng Yến

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 02/01/1985

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Nguyễn Thị Diễm Lộc

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 10/9/1987

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Dương Thị Đào

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 04/03/1991

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Hồ Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 28/9/1987

Trình độ: ĐHSPMN

                                                     

Trần Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 25/10/1992

Trình độ: ĐHSPMN

                                                      

Lê Thị Mỹ Lan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 11/10/1980

Trình độ: ĐHSPMN

                                                      

Lê Thị Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 18/7/1994

Trình độ: TCSPMN

                                                      

Phạm Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Nhân viên KT

Ngày sinh: 10/9/1989

Trình độ: Đại học

                                                      

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chức vụ: VT + Thủ quỹ

Ngày sinh: 20/8/1984

Trình độ: Đại học

                                                      

Nguyễn Thị Bích Trâm

Chức vụ: Nhân viên YT

Ngày sinh: 22/9/1980

Trình độ: TC Điều dưỡng

                                                      

Trần Quốc Triều

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Ngày sinh: 10/10/1961

 

                                                      

Phùng Đình Nghiệp

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Ngày sinh: 16/12/1957

                                                      

 Trương Thị Kim

Chức vụ: Nhân viên CD

Ngày sinh: 11/11/1960

Trình độ: Kỹ thuật nấu ăn

                                                      

Bùi Thị Nghĩa

Chức vụ: Nhân viên CD

Ngày sinh: 04/6/1968

Trình độ: Kỹ thuật nấu ăn

                                                      

Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Nhân viên CD

Ngày sinh: 10/02/1976

Trình độ: Kỹ thuật nấu ăn

                                                      

Trần Thị A Tiên

Chức vụ: Nhân viên CD

Ngày sinh: 24/10/1981

Trình độ: Kỹ thuật nấu ăn

                                                      

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chức vụ: Nhân viên CD

Ngày sinh: 20/8/1990

Trình độ: Kỹ thuật nấu ăn

                                                      

Ngô Thị Bích Hụe

Chức vụ: Nhân viên VS

Ngày sinh: 22/10/1964

 

                                                        

 

Các mục khác cùng loại:
Liên kết web site